تازه‌ترین نوشته‌ها

برگزاری امتحان جامع

امتحان جامع گرایش هسته ای روز دوشنبه مورخ 96/9/20 ساعت 9 برگزار می گردد.

بیوگرافی دکتر مهران شاه منصوری

 

 

 

 

Mehran Shahmansouri

 

 

مهران شاه منصوری.jpg                                                                 

Associate Professor

Contact Information

Email

mshmansouri@gmail.com

Cell Phone

 

Address

Department of Physics, Faculty of Science, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran

Areas of Expertise

Plasma Physics

Research Interests

Waves and Instabilities; Dusty Plasma; Surface waves;

 

Education

Ph.D., Arak University, Plasma Physics (IRAN) (2010)

M.Sc., Yazd University, Solid State Physics (IRAN) (2002)

B.Sc.,  Yazd University, Atomic Physics (IRAN) (2000)

Biography

Mehran Shahmansouri was born in 1978 in Aligoudarz, Iran. He received his Ph.D. from Arak University in 2010 in the field of Plasma Physics. He is currently Associate Professor (from 2015) of Plasma Physics at Arak University. His research interests include the “Waves and Instabilities” in plasma, “Surface Waves” ,  “Plasmonic”, and “Plasma Medicine”.

Awards

Top researcher of Markazi Province.

Top researcher of Arak University.

 

Teaching Experiences

 

Title of Course

Level

 
 

1,2

Physics I, II

Graduate

 

3,4,5

Physics

Mathematical Methods in Physics I,  II,   III

 

Graduate

 

6,7

 

Classical Mechanics I, II

 

Graduate

 

8,9

Electromagnetic I  ,  II

Graduate

 

10

Statistical Mechanics

Graduate

 

11

History of Physics

Graduate

 

12

Plasma Physics

Graduate

 

13

Waves

Graduate

 

14

Electrodynamics I

Post-Grad

 

15

 

Mathematical Methods in Physics III

 

Post-Grad

 

16

Advanced Plasma Physics

Post-Grad

 

17

Electrodynamics II

Phd

 

18

Plasma Electrodynamic

Phd

 

19

Plasmonic

Phd

 

20

     

 

 

 

 

Selected Publications Presentations:

 

 1. Exchange interaction effects on low frequency surface waves in a quantum plasma slab, Physics of Plasma (2017)
 2. Modified Potential Around a Moving Test Charge in Strongly Coupled Dusty Plasma, Comm. Theor. Phys. (2017)
 3. Influence of exchange potential on the electrostatic waves in quantum semiconductor plasmas, J. Res. Many Body systems (2017)
 4. Quantum electrostatic surface waves in a hybrid plasma waveguide: effect of nano- sized slab , Physics of Plasma (2017)
 5. Breather structures in degenerate relativistic non-extensive plasma, J. Plasma Physics (2017)
 6. Modulation and nonlinear evolution of multi-dimensional Langmuir wave envelopes in a relativistic plasma, Physics of Plasma (2016)
 7. Generalized polarization force acting on charge fluctuating dust grains and its effects on propagation of dust-acoustic waves in a dusty plasma, Physics of Plasma (2016)
 8. Elliptically polarized electromagnetic waves in a magnetized quantum electron-positron plasma with effects of exchange-correlation; Physics of Plasmas (2016)
 9. Weakly dissipative dust-ion acoustic wave modulation; . Plasma Physics (2016)
 10. Solitary and double-layer structures in quantum bi-ion plasma;J. Theor. Appl. Phys. (2016)
 11. Multi-ion Double Layers in a Magnetized Plasma,Comm.. theor. Phys. (2015)
 12. The exchange-correlation effects on surface plasmon oscillations in semi-bounded quantum plasma;Physics of Plasmas (2015)
 13. Effects of strong electrostatic interaction on multi-dimensional instability of dust-acoustic solitary waves in a magnetized strongly coupled dusty plasma;Physics of Plasmas (2015)
 14. The polarized Debye sheath effect on Kadomtsev-Petviashvili electrostatic structures in strongly coupled dusty plasma;Physics of Plasmas (2015)
 15. Shock Structures in Charge Variable Dusty Plasmas with Effect of Strongly Coupled Dust Particles,Comm. Theor. Phys. (2015)
 16.  Transverse perturbation on three-dimensional ion acoustic waves in electron–positron–ion plasma with high-energy tail electron and positron distribution, Journal of Theoretical and Applied Physics 2014
 17. Modulational instability of ion-acoustic waves in a plasma with two-temperature kappa-distributed electrons, Astrophysics and Space Science 2014
 18. Dynamics of dust-ion acoustic shock waves in a magnetized charge variable superthermal complex plasma, Physica Scripta 2014
 19. Effects of superthermal electrons and negatively (positively) charged dust grains on dust-ion acoustic wave modulation, The European Physical Journal Plus 2014
 20. Shock structures in dusty plasma in the presence of strong electrostatic interaction, Astrophysics and Space Science 2014
 21. Propagation properties of ion acoustic waves in a magnetized superthermal bi-ion plasma, Astrophysics and Space Science 2014
 22. Formation of obliquely propagating dust-ion-acoustic shock waves due to dust charge fluctuation in magnetized nonthermal dusty plasma, Astrophysics and Space Science 2014
 23. Effects of obliqueness and strong electrostatic interaction on linear and nonlinear propagation of dust-acoustic waves in a magnetized strongly coupled dusty plasma, Physics of Plasmas 2014
 24. Dust-acoustic shock waves in a magnetized non-thermal dusty plasma, Journal of Plasma Physics 2014
 25. Large Amplitude Dust Ion Acoustic Solitons and Double Layers in Dusty Plasmas with Ion Streaming and High-Energy Tail Electron Distribution, Commuincations in Theoretical Physics 2014
 26. Ion acoustic solitary waves in bi-ion plasma with superthermal electrons, Astrophysics and Space Science 2014
 27. Dynamics of ion acoustic double layers in a magnetized two-population electrons plasma, Physics of Plasmas 2013
 28. Arbitrary amplitude electron acoustic waves in a magnetized nonextensive plasma, Astrophysics and Space Science 2013
 29. Oblique ion acoustic shock waves in a magnetized plasma, Physics of Plasmas 2013
 30.  Electrostatic wave structures in a magnetized superthermal plasma with two-temperature electrons, Physics of Plasma 2013
 31. Nonextensive dust acoustic shock structures in complex plasmas, Astrophysics and Space Science 2013
 32. Ion acoustic solitary waves in nonplanar plasma with two-temperature kappa distributed electrons, Indian Journal of Physics 2013
 33. Dust acoustic solitary waves in a magnetized electron depleted superthermal dusty plasma, Physics of Plasmas 2013
 34. Dust-acoustic solitons in quantum plasma with kappa-distributed ions, Pramana J 2013
 35. Three dimensional dust-acoustic solitary waves in an electron depleted dusty plasma with two-superthermal ion-temperature, Physics of Plasmas 2013
 36. Dust acoustic shock waves in a suprathermal dusty plasma with dust charge fluctuation, Astrophysics and space science 2013
 37. Spherical Kadomtsev–Petviashvili Solitons in a Suprathermal Complex Plasma, Communications in Theoretical Physics 2013
 38. Effect of electron nonextensivity on oblique propagation of arbitrary ion acoustic waves in a magnetized plasma, Astrophysics Space Science 2013
 39. Dissipative dust acoustic solitary waves in an electron depleted dusty plasma with superthermal ions, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science 2013
 40. Charge gradient effects on modulated dust lattice wave packets in dusty plasma crystals, Iranian Journal of Physics Research 2012
 41. Influence of suprathermality on the obliquely propagating dust-acoustic solitary waves in a magnetized dusty plasma,Astrophysics space scienc2012
 42. Arbitrary amplitude dust ion acoustic solitary waves in a magnetized suprathermal dusty plasma, Physics of Plasmas 2012
 43. Spherical electron acoustic solitary waves in plasma with suprathermal electrons, Astrophysics and Space Science 2012
 44. Gradient effects on dust lattice waves in paramagnetic dusty plasma crystals, Journal of Theoretical and Applied Physics 2012
 45. Dust acoustic localized structures in an electron depleted dusty plasma with two-suprathermal ion-temperature, Astrophysics and Space Scienc2012
 46. Suprathermality Effects on Propagation Properties of Ion Acoustic Waves, Chinese Physics Letters 2012
 47. Low intensity dust ion-acoustic shock waves due to dust charge fluctuation in a nonextensive dusty plasma, Physics of Plasmas 2012
 48. Nonlinear theory of longitudinal dust-lattice wave in a magnetic dusty plasma crystal, Journal of Plasma Physics 2012
 49. Nonlinear instabilities in two-dimensional hexagonal dust-lattice formed by paramagnetic particles, Physics of Plasmas 2012
 50. Solution and stability analysis of coupled nonlinear Schrödinger equations, Mathematics Scientific Journal  2012
 51. Arbitrary amplitude dust acoustic waves in a nonextensive dusty plasma,  Astrophysics and Space Science 2012
 52. Dust grain oscillations in two-dimensional hexagonal dusty plasma crystals in the presence of a magnetic field, Physics of Plasmas 2009
 53. New coupling of dust-lattice modes with an external magnetic field, Physica Scripta 2009
 54. Modulated transverse off-plane dust-lattice wave packets in hexagonal two-dimensional dusty plasma crystals, Physics of Plasmas 2009
 55. Magnetized quantum plasma, Journal of Sciences 2009

For more results please follow the following link:

http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Pm6nBK0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

https://www.researchgate.net/profile/Mehran_Shahmansouri

 

بیوگرافی علمی دکتر غلامرضا نبیونی

Curriculum Vitae (CV)

 

Prof. Gholamreza Nabiyouni

 

Family Name: NABIYOUNI   

First Names: GHOLAMREZA

  نام و نام خانوادگي: غلامرضا نبيوني  

Sex: M

Date of Birth: 20 Sep 1955

 تاريخ تولد: 28/6/1334                                

Nationality: Iranian                                   

Place of Birth:  Arak, IRAN

 

محل تولد: اراك- ايران                                                                                

 

Full Name and Address of Permanent Institute:                                                                آدرس محل كار:

   

Department of Physics   گروه فيزيك                                                                                                                              

ّFaculty of Science, دانشكده علوم                                                                                             

Arak University                     دانشگاه اراك                                                                                     

Post Code 38156-8-8349    كد پستي: 8349-8-38156                                                                                             

Arak                                              

Iran

 e mails: g-nabiyouni@araku.ac.ir    reza.nabiyouni@gmail.com

  

 

 EDUCATION (Higher Degrees - start with last Institute attended)

 

Name of Institute             Dates attended      Qualification Obtained

                           

University of Bristol, UK       1993-1997        PhD in Physics

                                                                     (Condensed Matter Physics)

University of Tehran, Iran      1978-1981        MSc in Physics 

 

University of Teacher             1973-1978        BSc in Physics

Training, Iran

 

 

SCIENTIFIC EMPLOYMENT AND ACADEMIC RESPONSIBILITY

 

Name of Institute                   Period of Service            Duties

 

University of Arak, Iran             1983-1993                   Lecturer in Physics.

University of Arak, Iran             1991-1993                   Head of Physics Department.

University of Bristol, Uk            Apr-Oct 2000              Post-Doct   

University of Arak, Iran             1997- 2002                   Assistant Professor.

University of Arak, Iran             1998-2000                    Head of Physics Department.

University of Arak, Iran             Nov 2002- May 2012, Associate Professor

University of Arak, Iran             May 2012- Till now     Full Professor

University of Arak, Iran             Feb 2001- Sep 2003    Dean of Graduate School

University of Arak, Iran             Sep 2003-Sep 2012     Director of Department for Research Affair. 

 

 

Present employment and duties:

 

Professor in Condensed Matter Physics, University of Arak, Iran.

 

Membership in the scientific societies:

 

Name of Organization                                               Function

1-Editorial Board of Journal of Nanostructure           Member

2- Editorial Board of Journal of Research

 in Many Body Systems                                              Member

3- Electrochemical Society, (USA)                             Member

4- Iranian Physics Society                                           Member

5- Iranian nano technology society                              Member

6- Condensed Matter Society (Iran)                           Member

7- Research Council, University of Arak                     Member

8- Council of Science, Research and

   Technology, Markazi Province, Iran                        Chairman

 

 

Research honors awarded:

1- Distinguished Researcher in Markazi Province in year 1389 (Iranian Calendar).

2- Distinguished Researcher in Markazi Province in year 1387.

3- Distinguished Researcher in Markazi Province in year 1382.

4- Distinguished Researcher in Markazi Province in year 1395.

 

5- Distinguished Researcher in Physics Department, University of Arak in year 1392

6- Distinguished Researcher in Physics Department, University of Arak in year 1391

7- Distinguished Researcher in Physics Department, University of Arak in year 1390.

8- Distinguished Researcher in Physics Department, University of Arak in year 1388.

9- Distinguished Researcher in Physics Department, University of Arak in year 1387.

10- Distinguished Researcher in Physics Department, University of Arak in year 1382.

 

1-   پژوهشگر برتر استان مرکزی  در سال 1395

2-   پژوهشگر برتر استان مرکزی  در سال 1389

3- پژوهشگر برتر استان مرکزی  در سال  1387

4- پژوهشگر برتر استان مرکزی  در سال  1382

5- پژوهشگر برتر استان مرکزی  در سال  1395

 

6-  پژوهشگر برتر گروه فیزیک دانشگاه اراک در سال 1392

7- پژوهشگر برتر گروه فیزیک دانشگاه اراک در سال 1391

8- پژوهشگر برتر گروه فیزیک دانشگاه اراک در سال 1390

9-  پژوهشگر برتر گروه فیزیک دانشگاه اراک در سال 1388

10- پژوهشگر برتر گروه فیزیک دانشگاه اراک در سال 1387

11-  پژوهشگر برتر گروه فیزیک دانشگاه اراک در سال 1382

 

 

 

Research grant awarded:

˜  August 2004-October 2004: Bristol, UK,

˜  The grant is awarded by The British Royal Society,

˜  Research was concentrated on: Kinetic roughening of electrodeposited Pt thin films, using atomic force microscope (AFM)

 

 

MAIN RESEARCH TOPICS:

 

˜  Kinetic roughening study of thin film surfaces using atomic force microscopy (AFM),

˜  Magnetic properties of metallic multilayers,

˜  Giant Magnetoresistance (GMR) and Anisotropic Magnetoresistance (AMR),

˜  Coating Materials by a Thin Pt Layer in order to prevent the materials from anodic   corrosion 

˜  Growth, characterization and physical property studies of nanocrystalline materials (ZnS,  PbS, TiO2, Fe3O4, SnO2, Sb2Onanostructures).

˜  Synthesis and Characterization of magnetic nanoparticles, ferrites and polymers.

 

A Brief Account of Work:

 

We fabricate the metal nanostructures, which are so-called because one or more of their characteristic dimensions is of the order of a few nano-meters or less. This is currently a very active and exciting area of research, as so many of the techniques which make materials engineering possible on this ultra-fine scale have only recently been developed. Moreover the properties of metal nanostructures make them both scientifically interesting and industrially useful. For example, films consisting of alternating layers of a ferromagnetic and a non-magnetic metal can exhibit 'giant magnetoresistance', because they are magnetically structured on a length scale which is short compared to the appropriate electron mean free path. This has led to their incorporation in magnetic field sensors used in hard disk drives.

We use the electrochemical methods (electrodeposition) for fabricating nanostructures, showing significant giant magnetoresistance by these means. Electrodeposition is not only inexpensive (it uses very simple equipment), but is also highly versatile.

As well as fabricating materials, we investigate their physical properties, especially magnetic and electrical properties of nanostructural materials. Current projects include the growth and characterization of magnetic thin films and multilayers, fabrication and characterization of magnetic polymers and nanoparticles. 

Another aspect of our research is electrodeposition of Pt on different substrates especially Ti, which in particular is employed as corrosion resistive electrodes in Reverse Electro-dialysis (EDR) units, where the industrial waste water is recycled.

We also study surface roughness of the electrodeposited films using Atomic Force Microscope (AFM), which in particular important in understanding the nucleation process.

 

Publications

 

A. Journal Papers:

 

94- Physics responsible for heating efficiency and self-controlled temperature rise of magnetic nanoparticles in magnetic hyperthermia therapy, Zhila Shaterabadi, Gholamreza Nabiyouni, Meysam Soleimani, Progress in Biophysics and Molecular Biology, Accepted. 


93- Thin film growth by 3D multi-particle diffusion limited aggregation model: anomalous roughening and fractal analysis, Maryam Nasehnejad, Mehran Gholipour Shahraki, Gholamreza Nabiyouni, Physica A, Accepted. 

92- CoBixFe2−xO4–Bi2O3 nanocomposite: effect of bismuth substitution in magnetic properties of cobalt ferrite, Gholamreza Nabiyouni, Davood GhanbariJournal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Accepted.

 

91-Morphological characterization and microstructure of silver films prepared by electrodeposition method, Maryam Nasehnejad, Gholamreza Nabiyouni, Mehran Gholipour Shahraki, Surface EngineeringPublished online.


 


90- Growth and Characterize  Fe Nanowires into Anodized Aluminum Oxide Templates Using Electrodeposition Method, N. Ahmadvand, G. Nabiyouni, M. Najafi, Journal of Nanostructures, Accepted.

 

89- Lead hexa-ferrites and magnetic cellulose acetate nanocomposites: study of magnetization, coercivity and remanence, Hamed Halakouie, Gholamreza Nabiyouni, Jilla Saffari, Ali Ahmadi, Davood Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Accepted.


 


88- Fe-Ag nanocomposite: Hydrothermal preparation of iron nanoparticles and silver dendrite like nanostructures, Gholamreza Nabiyouni, Davood Ghanbari, Journal of Nanostructures, Vol. 7, No. 2, 111-120, (2017).

 

87- Preparation of highly biocompatible ZnSe quantum dots using a new source of acetyl cysteine as capping agent, Ehsan Soheyli, Reza Sahraei, Gholamreza NabiyouniJournal of Fluorescence,

Vol. 25, Issue 5, 1581-1586 (2017).

 

86- pH-dependent optical properties of N-acetyl-L-cysteine-capped ZnSe(S) nanocrystals with intense/stable emissions, Ehsan Soheyli, Reza Sahrai, Gholamreza NabiyouniJournal of Nanoparticle Research, Vol. 19, Issue3, Article 92 (Page 1-15), March (2017).

 

  

85- تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت پلی آنیلین – فریت کبالت مورد کاربرد در پوشش های جذب امواج مایکروویو، فاطمه صادق پور، غلامرضا نبیونی، کامبیز هدایتی، مجله مواد پیشرفته و پوشش های نوین، پذیرفته شده.


مشخصه یابی و مطالعه ناهمواری سطحی بس لایه های  Co-Cu/Cu و  Fe-Co-Cu/Cu 84-  الکتروانباشت شده بر زیرلایه شیشه/طلا، غلامرضا نبیونی، طاوس حسین آباد، کامبیز هدایتی، مجله علوم و تکنولوژی سطح،  جلد 30، صفحه 75-86، سال 1395                  

 

83- High impact of in situ dextran coating on biocompatibility, stability and magnetic properties of iron oxide nanoparticles, Zhila Shaterabadi, Gholamreza Nabiyouni, Meysam. Soleymani, Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications (2015 IF=3.088), Vol. 75, 947-956 (20017).

 

82- Facile synthesis of hexagonal strontium ferrite nanostructures and hard magnetic poly carbonate nanocomposite, Ali Ahmadi, Davood GhanbariGholamreza Nabiyouni, Main Group Metal Chemistry, Vol. 40 (1-2), Page: 9-18 (2017).

 

81- Magnetic and photo-catalyst BaFe12O19-ZnO: Hydrothermal preparation of barium ferrite nanoparticles and hexagonal zinc oxide nanostructures, Abouzar Rezaei, Jilla Saffari,  Gholamreza Nabiyouni, Davood Ghanbari,  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol.28, No. 9, 28:6607-6618 (2017).

 

80- Microwave synthesis of different morphologies of lead ferrite nanostructures and investigation of magnetic properties, Gholamreza Nabiyouni, Hamed Halakouie, Davood Ghanbari, Journal of Nanostructures7(1): 77-81, (2017). 


 

79- Photo-catalyst CoBixFe2xO4–Bi2O3 nanocomposite: effect of bismuth substitution in magnetic properties of cobalt ferrite, Marjaneh Jafari Fesharaki,, Asef Saadati, Davood Ghanbari, Gholamreza Nabiyouni, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol. 28, No. 3, 3083-3089 (2017).


 


78- Green synthesis of magnetic and photo-catalyst PbFe12O19-PbS nanocomposites by lemon extract: Nano-sphere PbFe12O19 and star-like PbS, Nakisa Asiabani, Gholamreza Nabiyouni, Shahab Khaghani, Davood Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol.28, No. 1, 1101-1114 (2017). 

77- Lead hexa-ferrites and magnetic cellulose acetate nanocomposites: study of magnetization, coercivity and remanence, Hamed Halakouie, • Gholamreza Nabiyouni, Jilla Saffari, Ali Ahmadi, Davood Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), 27(8), 7738-7749 (2016).


 


76- Preparation of Ni(OH)2, NiO and NiFe2O4 nanoparticles: magnetic and photo-catalyst NiFe2O4–NiO nanocomposites, Sepideh Safarzadeh, Gholamreza Nabiyouni, Davood Ghanbari,  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), 27(12), 13338-13350 (2016). 


75- Photo-degradation of acid blue, black and brown: Photo catalyst and magnetic investigation of CoFe2O4-SnO2 nanoparticles and nanocomposites, Fatemeh Sadeghpour; Gholamreza Nabiyouni, Davood Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol.27, No. 11, 12160-12173, (2016). 


74- Aqueous based synthesis of N-acetyl-L-cysteine capped ZnSe nanocrystals with intense blue emission, Ehsan Soheyli, Reza Sahraei, Gholamreza Nabiyoun, Optical materials (2015 IF: 2.183), Vol. 60, 560-570 (2016).  


73- Photo-catalyst and magnetic investigation of BaFe12O19-ZnO nanoparticles and nanocomposites, Abouzar Rezaei, Gholamreza Nabiyouni, Davood Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2014 IF: 1.569), No. 11, 11339-11352, (2016). 

72- Atomic force microscopy study, kinetic roughening and multifractalanalysis of electrodeposited silver films, M. Nasehnejad, M. Gholipour Shahraki, G. NabiyouniApplied Surface Science (2014 IF: 2.711), 389 735–741, (2016).

 

71- Photo-degradation of Congored, acid brown and acid violet: photo catalyst and magnetic investigation of CuFe2O4–TiO2–Ag nanocomposites Shamin Masoumi, Gholamreza Nabiyouni, Davood Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol 27, No. 10, 11017-11033 (2016).

 

70- Photo-degradation of azo dyes: photo catalyst and magnetic investigation of CuFe2O4–TiO2 nanoparticles and nanocomposites, Shamin Masoumi, Gholamreza Nabiyouni, Davood Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol 27, No. 9, 9969-9975 (2016).


 


69-Photo-catalyst Fe3O4/TiO2 nanocomposites: Green synthesis and investigation of magnetic nanoparticles coated on cotton, Ali Shabani, Gholamreza Nabiyouni, Jilla Saffari, Davood Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol. 27, No. 8, 8661-8669, (2016).

 

68- Magnetic behavior Investigation of Various NiFe2-xBixOSynthesized by Ball Mlling Technique, Marjaneh Jafari Fesharaki, Gholamreza Nabiyouni, Bita Shahdoost, Journal of Cluster Science , (2015 IF: 1.302) Vol. 27, 1005-1015, (2016).

 

67- Photo-degradation of azo-dyes by applicable magnetic ZeoliteY-Silver-CoFe2O4 nanocomposites, Davood Ghanbari, Samira Sharifi, Ali Naraghi, Gholamreza Nabiyouni, , Journal of Materials Science: Materials in Electronics , (2015 IF: 1.789), Vol. 27:5315–5323, (2016).   


66- SrFe12O19 ferrites and hard magnetic PVA nanocomposite: Investigation of magnetization, coecivity and remanence, Gholamreza Nabiyouni, Ali Ahmadi; Davood Ghanbari; Hamed Halakouie, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol. 27, 4297–4306,(2016).  


65- Investigation of Size Dependent Curie Temperature and Magnetization of Bismuth Substituted Zinc Ferrite (ZnBixFe2-xO4) Nanoparticles, Marjaneh Jafari Fesharaki; Gholamreza Nabiyouni, Mansur Aghamohamadi; Davood Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol. 27, 4699–4704, (2016).

 

64- Microwave-assisted synthesis of BaFe12O19 nanoparticles and ethyl cellulose-based magnetic nanocomposites, Gholamreza Nabiyounia, Majeed Bakhtiari, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry , (2014 IF: 0.533) Vol. 64, Issue 2, 64-173 (2016).

 

63- A simple chemical method for synthesis of BaFe12O19 hard magnetic nanoparticles, Gholamreza Nabiyouni, Parvin Chegini, Davod Ghanbari, Mahdieh Julaee, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry(2014 IF: 0.533) , Vol. 46, Issue 1,19-24 (2016).


 

 

62- الکتروانباشت و مطالعه ساختاری و خواص مغناطیسی نانوساختارهای آهن-پلاتین، راضیه ترابی، غلامرضا نبیونی، مجله پژوهش در سیستم های بس ذره ای، دوره 5، شماره 9، صفحه 63-53، تابستان 1394.

61- Effect of Magnetic Field on Surface Morphology and Magnetic Properties of FeCu/Cu Nano layers Prepared by Electrodeposition Technique: Investigation of Magneto-hydrodynamic Effect, M. Merikhi, G. Nabiyouni, B. Ghanbari, Journal of Nanostructures, Vol. 5, Issue 4, 409-4014 (2015).

 

60- Microwave-assisted Synthesis of MgFe2O4-ZnO Nanocomposite and Its Photo-catalyst Investigation in Methyl Orange Degradation, Gholamreza Nabiyounia, Davood Ghanbari, Asieh Yousofnejad, Javad Ghasemi, Journal of Nanostructures, Vol. 5, 289-295 (2015).

 

59- Optical and magnetic investigation of Co-doped-TiO2: various morphologies of titanium dioxide nanostructures, Gholamreza Nabiyouni, Minoo Seraj, Iraj Kazeminezhad, Bahar Ghanbari, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol. 26, No. 10, 8047-8053 (2015).

 

58- Synthesis, Characterization and Magnetic Investigations of Fe3O4 Nanoparticles and Zeolite-Y Nanocomposites Prepared by Precipitation Method, Gholamreza Nabiyouni, Ali Shabani, Sajad Karimzadeh, Javad Ghasemi, Hamid Ramazani, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2015 IF: 1.789), Vol. 26, No. 8, 5672-5685 (2015).

 

57- Room Temperature Synthesis, and Magnetic Propertiy Studies of Fe3O4 Nanoparticles Prepared by a Simple Precipitation Method, Gholamreza Nabiyouni, Mahdie Julaee, Davood Ghanbari, Parvin Chegini Aliabadi, Narges Safaie, Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2014 IF: 3.512), 21, 599-603 (2015).

56- Sonochemical Synthesis Fe3O4-Mg(OH)2 and its Photocatalist Investigation in Methyl Orange Degradation, G. Nabiyouni, D. Ghanbari, S. Karimzadeh, B. Samani Ghalehtaki, Journal of Nanostructures, Vol 4, 67-474 (2014).

55- A Simple Precipitation Method for Synthesis CoFeO Nanoparticles, G. Nabiyouni, S. Sharifi, D. Ghanbari, M. Salavati-Niasari, Journal of Nanostructures, Vol 4, 317-323 (2014).

 54- Structural design and characterization of nanocrystalline hexaferrites BaMgxCo2-xFe16O27 based on ab initio computations, Gholamreza Nabiyouni, Majid Bakhtiari, Abbas Besharati-Seidani, Acta Physics Polonica A (2014 IF: 0.52), Vol. 126, No. 6, 1288-1291 (2014).

53- Investigation of the Effect of cobalt doping on the magnetic properties of Co-Doped TiO2 Prepared Via Sol-Gel Method, M. Seraj, G. Nabiyouni, I. Kazeminezhad, journal of Advanced Materials and Modern Coatings,  Vol. 8, 536-541 (2014).

53- بررسی اثر آلايش کبالت بر روی خواص ساختاری و مغناطيسی نانوذرات دی اکسيد تيتانيوم ساخته شده به روش سل- ژل، مینو سراج، غلامرضا نبیونی، ایرج کاظمی نژاد، مجله مواد پیشرفته و پوشش های نوین، شماره 8 ، صفحه 536 -541، سال 1393

52- A sonochemical-assisted method for synthesis of BaFe12O19 nanoparticles and hard magnetic nanocomposites, Gholamreza Nabiyouni, Davood Ghanbari, Minoo Seraj, Asieh Yousofnejad, Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2014 IF: 2.711), Vol. 20, 3425-3429 (2014).

51- Surface Roughness Analysis of Ni Thin Films, Electrodeposited onto Rotating Disc electrodes, K. Hedayati, G. Nabiyouni, Applied Physics A (2014 IF: 1.704), 116, 1605-1612 (2014).

50- Fabrication and magnetic study of Co/Pt multilayer nanowires and Co-Pt alloy nanowires electrodeposited into porous Si substrates, G. Nabiyouni and K. Hedayati, Journal of Experimental Nanoscience (2014 IF: 0. 981), Vol. 2, Issue 2, 186-196 (2014).

49- A sonochemical-assisted synthesis of spherical silica nanostructures by using a new capping agent, Maryam Masjedi-Arani , Masoud Salavati-Niasari, Davood Ghanbari, Gholamreza Nabiyouni,  Ceramic International (2014 IF: 2.605), 40, 495-499 (2014).

48- Preparation and characterization of tin oxide nanowires, A. Kabiri, G. Nabiyouni, P. Boroujerdian, J. Ghasemi, A. Fattahi, Journal of Nanostructures, Vol 3, Issue 4, 429-434 (2013).

47- Sonochemical-Assisted Synthesis of Copper Oxide Nanoparticles and Its Application as Humidity, Hamed Abbasian, Gholamreza Nabiyouni, Siyamak Bagheriyan, Journal of Nanostructures, Vol 3, Issue 4, 421-428 (2013).

46- Microwave-assisted synthesis of CuFe2O4 nanoparticles and starch-based magnetic nanocomposites, Gholamreza Nabiyounia, Davood Ghanbari, Asieh Yousofnejad, Minoo Seraj, Zahra Mirdamadian, Journal of Nanostructures, Vol 3, 155-160 (2013).

45- Synergistic Effect between Sb2O3 Nanostructure and Brominated Compound on the Flame Retardant Properties of the Polymeric Matrixes, Forozan Gholamian, Davood Ghanbari, and Gholamreza NabiyouniHigh Temperature Materials and Processes (2014 IF: 0.337), 32(2), 125-132 (2013).

44- A simple microwave method for synthesis of CdS nanoparticles, Gholamreza Nabiyouni, Elahe Azizi, Nasrin Nasrollahi, Journal of Cluster Science (2014 IF: 1.302), 24, 1043-1055 (2013).

43- A Simple Method for Synthesis of Strontium Ferrite Nanoparticles and their Polymeric NanocompositesG. Nabiyouni , Asieh Yousofnejad, Minoo Seraj, Seyed Farshad Akhtarianfar, Davood Ghanbari, Journal of Nanostructures, Vol. 3, No. 1, 525-530, (2013).

42- Synergistic Effect between Sb2O3 Nanostructure and Brominated Compound on the Flame Retardant Properties of the Polymeric Matrixes, Forozan Gholamian, Gholamreza Nabiyouni Davood Ghanbari, Ruhollah Jalajerdi,  and Alireza Aminifazl, High Temperature Materials and Processes (2014 IF: 0.337), 32 (2), 125-132, (2013).

41- Effect of Cobalt concentration on structural and magnetic properties of Co-Fe thin films, T. Hosseinabad, G. Nabiyouni, K. Hedayati, Journal of Nanostructures, Vol. 2, No. 3, 279-285, (2012).

40- Room Temperature Synthesis of Lead Sulfide Nanoparticles, Gholamreza Nabiyouni, Emad Moghimi, Kambiz Hedayati, Rouhollah Jalajerdi, Main Group Metal Chemistry (2014 IF: 0.561), 35 (5-6), 173-178, (2012).

39- Anisotropic Magnetoresistance Studies of Electrodeposited Ni-Fe/Cu Multilayers, N. Safaei, G. Nabiyouni; and, N. Navazesh, Journal of Research in Many Body Systems, No.2, 34-45 (winter 2012).

39- مطالعۀ ناهمسانگردی مغناطیسی در ابرشبکه های   Ni-Fe/Cu ، نرگس صفايي، غلامرضا نبيوني، نرگس نوازش، مجله پژوهش در سیستم های بس ذره ای،دوره اول، شماره 2، صفحه 45-34، زمستان 1390.

38- Growth, Structural and Electrical Characterization of Electrodeposited Pb Thin Films, Grown on Cu and Au Substrates, N. Navazesh, G. Nabiyouni, and N. Hamzeloo Safaei, Journal of Research in Many Body Systems (in Persian Language), No. 1, 46-77, 2011.

38-  رشد و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه‌ هاي نازک‌ الکتروانباشت شده سرب بر روی زیرلایه‌های Au و Cu، نرگس نوازش، غلامرضا نبيوني، نرگس حمزه‌لو صفايي، مجله پژوهش در سیستم های بس ذره ای،  شماره 1، صفحه 46-57، تابستان 1390.

37- Electrodeposition of Supermalloy Thin Films: Structural and Magnetic Characterization, G. Nabiyouni, Sh. Saeidi, I. Kazemizhad, A. Yousefnejad, Progress in Nanotechnology and Nanomaterials, Vol. 1, Issue 1, 1-4 (October 2012).

36- Effect of Growth Rate and Thickness on Kinetic Roughening and Multi-Fractal Properties of Electrodeposited Ni Thin Films, K. Hedayati, G. Nabiyouni, G. R. Jafari, Surface Engineering (2014 IF: 1.197), Vol. 28, No. 9, 667-673, 2012.

35- A Simple Method for Synthesis of PbS Nanoparticles Using 2-Mercaptoethanol as the Capping Agent, Gholamreza Nabiyouni, Parviz Boroojerdian, Kambiz Hedayati, and Davood Ghanbari, High Temperature Materials and Processes (2014 IF: 0.337),Vol.31, 723-725, 2012.

34- Coating of ZnO nanoparticles by Polyethylene Glycol, Gholamreza Nabiyouni, Aboulfazl Barati, Monirsadat Saadat, Journal of Surface Science and Engineering (in Persian Language), 16, 99-108, (Winter 2013).

34- پوشش دهي نانو ذرات اكسيد روي توسط پلي اتيلن گليكول، غلامرضا نبيوني، ابوالفضل براتي، منير سادات سعادت، مجله علوم و مهندسي سطح، شماره 16، صفحه 108-99، (1391).

33- Room temperature synthesis and characterization of ultralong Cd(OH)2 nanowires: a simple and template-free chemical route, R. Sahraei, A. Mihandoost, G. Nabiyouni, A. Daneshfar, M. Roshani, M.H. Majles Ara, Applied Physics A (2014 IF: 1.704), 109: 471-475, (2012).

32- Thermal, magnetic and optical characteristics of ABS-Fe2Onanocomposites, Gholamreza Nabiyouni, Davood. Ghanbari, Journal of Applied Polymer Science (2014 IF: 1.768), 125, 3268-3272 (2012).

31- Anomalous codeposition of cobalt and ruthenium from chloride-sulfate bath. Marjaneh Jafari Fesharaki,, Gholamreza Nabiyouni, Júlia Dégi, Lajos Pogány, Ádám Révész, Imre Bakonyi , László Péter, Journal of Solid State Electrochemistry (2014 IF: 2.446), 16, 715-722 (2012).

30- Magnetoresistance  and Structural Study of Electrodeposited Ni-Cu/Cu Multilayers, M. Jafari Fesharaki, L. P´eter, T. Schucknecht, D. Rafaj, J. D´egi, L. Pog´any, K. Neur´ohr, ´ E. Sz´eles, G. Nabiyouni, I. Bakonyi, Journal of The Electrochemical Society (2014 IF: 3.266), 3, D162-D171 (2012).

29- Preparation, Magnetic Studies and Band Structure Calculation of NiFe2ONanoparticles, G. Nabiyouni, M. Jafari Fesharaki, and A. Zolotovsky, TASK, 15, 107-119 (2011).

28- A Comparison Between CPP-GMR in Multilayer Nanowires and CIP-GMR in Multilayer Thin Films in Electrochemically Growth Ni-Cu/Cu Systems, M. Jafari Fesharaki, G. NabiyouniJournal of Material Science and Engineering B, 1, 597-602 (2011).

27- Effect of precursor on the nanoparticle size synthesized in microemulsion system, A. Salabat, G. Nabiyouni, M. Rahmatifar, Journal of Experimental Nanoscience (2014 IF: 0.981), Vol 6, No.3, 305-310 (2011).

26- Surface Adsorption of Polyethylene Glycol and Polyvinyl Alcohol with Variable Molecular Weights on Zinc, G. Nabiyouni, A. Barati, M. Saadat Oxide Nanoparticles, Iranian Journal of Chemical Engineering, Vo. 8, No. 1, 20-30 (2011).

25- Preparation and Characterization of Nano-structured ZnS Thin Films Grown on Glass and n-type Si Substrates Using a New Chemical Bath Deposition Technique, G. Nabiyouni, R. Sahraei, M. Toghiany, M. Majlesara, H. Hedayati, Review on Advanced Material Sciences (2014 IF: 1.161), Vol 27 No.1, 52-57 (2011).

24- Synthesize and Characterization of Tin Oxide Nanowire Using Vapor-Liquid-Solid Technique, G. Nabiyouni. P. Boroojerdian, Z. Parvan, Journal of Material Science and Engineering, 5, 71-75 (2011).

23-Optical and Structural Characterization of Zn Diffused Lithium Niobate Crystals, G. Nabiyouni, L. Aghlimoghadam, A. Zendehnam, and A. Farashiani, Journal of Surface Science and Engineering (in Persian Language),  11, 45-56 (2010).

23-  بررسی ساختاری و خواص نوری بلور نیوبات لیتیم نفوذدهی شده با روی، غلامرضا نبيوني، ليلا عقلي مقدم، اكبر زنده نام، علي اكبر فراشياني.  مجله علوم و مهندسي سطح، شماره 11، صفحه 56-45 (1390).

22- ‍‍‍‍Characterization and Magnetic Properties of Nickel Ferrite Nanoparticles Prepared by Ball Milling Technique, G. Nabiyouni, M. Jafari Feshraki, M. Mozafari, J. Amighiyan, Chinese Physics Letter (2014 IF: 0.947), 27 (12), 126401-126404, (2010).

21- Effect of Deposition Time and Current Density on Kinetic Roughening of Electrodeposited Pt Thin Films, G. Nabiyouni , ECS Transactions, 25(24), 155-164 (2010).

20- Growth and electron microscopy study of electrodeposited magnetic Ni nanowires, N. Naderi, G. Nabiyouni and I. Kazeminezad, International journal of Nanomanufacturing, Vol. 5, No.1/2, 163-168 (2010).

19- Non- linear optical properties of silver nanoparticles prepared by hydrogen reduction method, M.H. Majles Ara, Z. Dehghani, R. Sahraei, G. Nabiyouni, Optics Communications (2014 IF: 1.449) , 283, 1650-1653 (2010).

18- Anomalous Scaling In Surface Roughness Evaluation of Electrodeposited Nanocrystalline Pt Thin Films, G. Nabiyouni and B. Jalali Farahani, Applied Surface Science (2014 IF: 2.711), 256, 674-682 (2009).

17- Quantum Efficiency Enhancement of PtSi/Pt Infrared Detectors Using Optical Cavities, G. Nabiyouni, P. Boroojerdiyan, M. Zarrinkhameh, and A. Zendehnam, Chamran University Journal of Science (in Persian Language), 21, 78-86 (2008).

17- افزايش بازده كوانتمي آشكارسازهاي فروسرخ PtSi/Pt    با استفاده از طراحي و ساخت كاواك نوري، غلامرضا نبيوني، پرويز بروجرديان، مريم زرين خامه و اكبر زنده نام، مجله علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز، شماره 21، صفحه 86-78، (1387). 

16- Zn-diffused LiNbO3 waveguides fabricated by DC magnetron sputtering, L. Aghli-Moghadam, A. Baghizadeh, G. Nabiyouni, A. Farashiani and A. Zendehnam, Applied Physics A: Materials Science & Processing (2014 IF: 1.704)97, 805-810 (2009).

15- Design and Fabrication of Nano-Magnetic Sensors Based on Electrodeposited GMR Materials , Gholamreza Nabiyouni, Metrology and Measurement Systems, Vol. XVI, No. 3, 519-529 (2009).

14- Synthesis of Electrodeposited Ni-rich/Cu Multilayered Nanowires, Iraj Kazeminezhad and Gholamreza Nabiyouni,  African Physical Review, Vol 2, No.1, 145-146 (2008).

13- Giant Magnetoresistance in Spintronic Co/Pt Nanowire StructuresGholamreza Nabiyouni, Metrology and Measurement Systems, Vol. XV, No. 2, 143-135 (2008).

12- Dependence of resistivity of electrodeposited Ni layer and Ni/Cu multilayer thin films on the film thickness and electron mean free path measurements of these films, G. Nabiyouni, Iranian Journal of Physics Research (in Persian Language), Vol 7, No. 3, 151-159 (20007).

12- اندازه گيري پويش آزاد ميانگين الكترون در لايه هاي نازك Ni و چند لايه اي هاي Ni/Cu  از طريق  مطالعه بستگي مقاومت الكتريكي به ضخامت لايه‌ها، غلامرضا نبيوني، مجله پژوهش فيزيك ايران، جلد 7، شماره 3، صفحه 159-151، پاييز 1386.

11- Growth, Characterization and Magnetoresistive Study of Electrodeposited Ni/Cu and Co-Ni/Cu Multilayers, G. Nabiyouni,  and  W. Schwarzacher, Journal of Crystal Growth (2014 IF: 1.698), 275, e1259-e1262 (20005).

10- Co-Ni-Cu/Cu Multilayers Electrodeposited Using a Channel Flow Cell, G. Nabiyouni, O. I. Kasyutich, S. Roy, and W. Schwarzacher, Journal of electrochemical Society (2014 IF: 3.266), 149(4), C218-C222 (2002).

9- Giant Magnetoresistance and Magnetic Properties of Electrodeposited Co-Ni-Cu/Cu Multilayers, G. Nabiyouni, W. Schwarzacher, Z. Rolik, and  I. Bakonyi, Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2014 IF: 1.97), 253, 77-85 (20002).

8- Giant Magnetoresistance of Electrodeposited Ni91Cu19/Cu Multilayers, I. Bakonyi, E. Toth-Kadar, T. Becsei, J. Tath, T. Tranaczi, A. Cziraki,  I. Geracs,  G. Nabiyouni and W. Schwarzacher, Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2014 IF: 1.97), 149(4), C195-C200 (2002).

7- Disappearance and Return GMR on Annealing Electrodeposited Multilayers, G. Nabiyouni, and W. Schwarzacher, Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2014 IF: 1.97), 119, 116-118 (1999).

6- Cross-Section Transmission Electron Microscopy Study of the Microstructure of Electrodeposited Co-Ni-Cu/Cu Multilayers, A. Cziraki, JG.  Zheng,  A.Michel, Z. Czigany, G. Nabiyouni, W. Schwarzacher, E. Toth- Kadar, and I. Bakonyi, Z. METALLKUNDE, 90 (4), 278-283 (1999).

5- Electrodeposited Nanostructure, W. Schwarzacher, K. Attenborough, A. Michel, G. Nabiyouni and J.P. Meier, Journal of Magnetism and Magnetic Material(2014 IF: 1.97), 165, 23-29 (1997).

4- Magnetic Diamond Fibers, P.G. Partridge, G. Nabiyouni, W. Schwarzacher, J.A. Nicholson, ED. Nicholson, S.  Bleay and C. Gilmore, Material Science and Technology (2014 IF: 0.995), 13, 453-458 (1997).

3- Giant Magnetoresistance in Self-Supporting Electrodeposited Ni-Cu/Cu Multilayers, I. Bakonyi, E. Toth-Kadar, T. Becsei, J. Tath, T. Tranaczi, A. Cziraki,  I. Geracs,  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2014 IF: 1.97), G. Nabiyouni and W. Schwarzacher, 156, 347-348 1996).

2- Dependence of GMR on Crystal Orientation in  Electrodeposited Co-Ni-Cu/Cu Multilayers, G. Nabiyouni,  and  W. Schwarzacher, Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2014 IF: 1.97), 156, 355-356 (1996).

1- Wire-shaped Magnetic Multilayers for Current Perpendicular to Plan Magnetoresistance   Measurements, A. Blondel, J. Meier, B. Doudin, J-Ph. Ansermet, K. Attenborough, P. Evans, R. Hart, Journal of Magnetism and Magnetic Material(2014 IF: 1.97)G. Nabiyouni and W. Schwarzacher, 148, 317-318 (1995).

 

 

B. Review Articles (in Persian Language)

  .Bمقاله هاي علمي ترويجي و مروري

 

4-  حسگرهای زیستی مبتنی بر ساختارهای دورگه دی ای ان – نانولوله­های کرببنی، غلامرضا نبيوني و نادر احمدوند، مجله دنياي نانو فصلنامه علمي ترويجي انجمن نانو تكنولوژي ايران، سال دهم، شماره 34، صفحه 51،  بهار 1393

3- تكنيك هاي مختلف رشد نانو سيم ها، غلامرضا نبيوني - سيده شادي سعيدي- ايرج كاظمي نژاد، مجله دنياي نانو فصلنامه علمي ترويجي انجمن نانو تكنولوژي ايران، سال ششم، شماره 19، 1389.

2- GMR  و و نانو ساختارهاي اسپين ترونيك،  غلامرضا نبيوني و مرجانه فشاركي، مجله دنياي نانو فصلنامه علمي ترويجي انجمن نانو تكنولوژي ايران، سال چهارم، شماره13، صفحه33-24، زمستان 1387.  

1- الكترو انباشت تكنيكي ساده، ارزان و قابل اعتماد براي تهيه نانو سيم ها و فيلم هاي نازك چند لايه و آلياژي در مقياس نانومتري، غلامرضا نبيوني، مجله دنياي نانو فصلنامه علمي ترويجي انجمن نانو تكنولوژي ايران، سال سوم، شماره 9، صفحه 18-10، پاييز و زمستان 1386.

 

  

Conference Papers Presented in National and International Conferences:

 

 

68- بررسی ساختاری  Ni Fe2-x Bix O4 (x= 0, 0.1, 0.2,)  تهیه شده به روش آسیاب کاری مکانیکی،  بیتا شاهدوست، مرجانه جعفری فشارکی، غلامرضا نبیونی، محمد جواد نصر اصفهانی، بیستمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران، اهواز 1391. 

 

67- تهیه نانو پودر  Ni Fe2-x Bix O4 (x= 0, 0.1, 0.2,)   به روش آسیاب کاری پرانرژی و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی آن،  بیتا شاهدوست، مرجانه جعفری فشارکی، غلامرضا نبیونی، محمد جواد نصر اصفهانی، یازدهمین کنفرانس ماده چگال ایران، شاهرود 1391.  

66- تهیه نانو ذرات   به روش سل – ژل و بررسی اثر آلایش کبالت بر خواص مغناطیسی آنها، مینو سراج، غلامرضا نبیونی، ایرج کاظمی نژاد، کنفرانس فيزيک ايران، یزد، شهريور ماه 1391  

65- مشخصه يابي و بررسي چندلايه اي هاي Ni/Cu الكتروانباشت شده بر زيرلايه هاي تك بلوري و چند بلوري مس، ساجد نيك مهر، سيد علي حسيني و مهدي موسايي، غلامرضا نبيوني، نرگس صفائي،  کنفرانس فيزيک ايران، یزد، شهريور ماه 1391  

64- رشد الکتروشیمیایی و مطالعه ساختاري لایه هاي نازك طلا، آلیاژها و چندلایه اي هاي طلانیکل، غلامرضا نبیونی، آسیه یوسف نژاد، کنفرانس فيزيک ايران، یزد، شهريور ماه 1391  

63- رشد و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي لايه نازك Co-Pb الكتروانباشت شده بر روي زيرلايهCu ،  نرگس نوازش، غلامرضا نبیونی، کنفرانس فيزيک ايران، یزد، شهريور ماه 1391  

62- الكتروانباشت و مشخصه يابي بس لايه هاي آهن-كبالت-مس، طاوس حسین آباد، غلامرضا نبیونی، کامبیز هدایتی، کنفرانس فيزيک ايران، یزد، شهريور ماه 1391  

61- رشد و بررسي مورفولوژي و خواص مغناطيسي لايه هاي نانوساختار آلياژي آهن-كبالت،  طاوس حسین آباد، غلامرضا نبیونی، کامبیز هدایتی،  کنفرانس فيزيک ايران، یزد، شهريور ماه 1391

60- مطالعه ناهمواری های سطحی لایه های نازک نیکل الکتروانباشت شده، کامبیز هدایتی،غلامرضا نبیونی،  طاوس حسین آباد، کنفرانس فيزيک ايران، یزد، شهريور ماه 1391.

59-  مطالعه اثر بازپخت بر لايه هاي نانو سيم كادميوم هيدروكسيد (Cd(OH)2) انباشت شده به روش شيميايي (CD)، رضا صحرايي، غلامرضا نبيوني، اسما ميهن دوست، علي باوندي، اروميه، شهريور ماه 1390. 

58- رشد و مشخصه يابي لايه هاي نازك Pb انباشت شده بر روي زير لايه Au ، غلامرضا نبيوني، نرگس نوازش، کنفرانس فيزيک ايران، اروميه، شهريور ماه 1390.

57-  مطالعه تغييرات خواص و سختي مكانيكي لايه هاي نازك Co-P  در اثر بازپخت، غلامرضا نبيوني، هاجر شهمرادي، کنفرانس فيزيک ايران، اروميه، شهريور ماه 1390.

56- Nanowire Cd(OH)2 Thin Films Deposited by Chemical Solution Route, R. Sahraei, G. Nabiyouni,  A. Mihandoost, L. Shiri, A. Daneshfar, 14th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Kish, 2011.

55- تهيه لايه هاي نازك نانو ساختار كادميوم اكسيد: مطالعه خواص اپتيكي، ساختاري و مورفولوژي آن ها، رضا صحرايي، غلامرضا نبيوني، اسماء ميهن دوست، محمد حسين مجلس آرا، كنفرانس ماده چگال  ايران، شيراز، بهمن ماه 1389.

54-  تهيه لايه هاي نازك نانو ساختار كادميوم اكسيد: مطالعه خواص اپتيكي، ساختاري و مورفولوژي آن ها، رضا صحرايي، غلامرضا نبيوني، اسماء ميهن دوست، محمد حسين مجلس آرا، كنفرانس ماده چگال  ايران، شيراز، بهمن ماه 1389.

53- رشد و مشخصه يابي ابر شبكه هاي NiFe/Cu و مطالعه خواص مغناطيسي و مورفولوژي  سطحي آنها، نرگس صفايي،  غلامرضا نبيوني،‌ كنفرانس ماده چگال  ايران، شيراز، بهمن ماه 1389.

52-  بررسي ساختار و مشخصه هاي مغناطو مقاومت در چند لايه اي هاي الكتروانباشت Ni-Cu/Cu، مرجانه جعفري فشاركي، غلامرضا نبيوني، ايمره بكوني و لسلو پيتر، كنفرانس ماده چگال  ايران، شيراز، بهمن ماه 1389.

51- Preparation and Characterization of Water Soluble CdTe Nanoparticles Using A Simple Chemical Method, G. Nabiyouni, R. Sahraei, A. Mihandoost, 3rd Conference on Nanostructures, Iran, Shiraz, 2010.

50- Raman Spectroscopy Charactrization of Chemically Prepared PbS Nanoparticles, G. Nabiyouni, E. Moghimin,  K. Hedayati, M. Ahmadirad, 3rd Conference on Nanostructures, Iran, Shiraz, 2010.

49-  مطالعه اثر مغناطو هيدروديناميكي بر خواص مغناطيسي و نانو ساختاري لايه هاي نازك نيكل، غلامرضا نبيوني،  زهرا مسگر، ‌ كنفرانس فيزيك ايران، همدان، 20 شهريورماه 1389.

48- تهيه نانو ذرات كادميوم تلورايد (CdTe)محلول در آب با خواص نوري تنظيم پذير: روشي آسان با امكان كنترل اندازه نانو ذرات، رضا صحرايي، غلامرضا نبيوني،  اسما ميهن دوست،  محمد حسين مجلس آرا، كنفرانس فيزيك ايران، همدان، 20 شهريورماه 1389.

47- اثر دماي پخت بر خواص  ساختاري ومغناطيسي لايه هاي نازك آمورف ‍Co-P، غلامرضا نبيونيهاجر شهمرادي، كنفرانس فيزيك ايران، همدان، 20 شهريورماه 1389.

46- بررسي شرايط موثر بر الكتروانباشت فيلم نازك پرمالوي و تهيه چند لايه اي NiFe/Cu، غلامرضا نبيوني،  نرگس صفايي، كنفرانس فيزيك ايران، همدان، 20 شهريورماه 1389.

45- مطالعه تأثير ضخامت و باز پخت بر خواص اپتيكي و گاف انرژي فيلم هاي نازك نانو كريستال سولفيد روي (ZnS) تهيه شده به روش جديد لايه نشاني حمام شيميايي (CBD)، غلامرضا نبيوني، رضا صحرايي، مريم طغياني، كامبي

درون‌شد